Products

1 +
Model 1006 DG4
Colors

Pressalit Projecta D Solid Pro 1006

2 +
Model 1008 DG4
Colors

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

2 +
Model 998 DF7
Colors

Pressalit Objecta D Pro 998

2 +
Model 998 DH4
Colors

Pressalit Objecta D Pro 998

1 +
Model 997 DF7
Colors

Pressalit Objecta D Pro without cover 997

1 +
Model 997 DH4
Colors

Pressalit Objecta D Pro without cover 997

5 +
Model 104 B33
Colors

Pressalit Magnum 104

5 +
Model 124 UN3
Colors

Pressalit 2000 124

1 +
Model 172 BQ6
Colors

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

2 +
Model 172 D28
Colors

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

2 +
Model 172 BR7
Colors

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

1 +
Model 172 BA1
Colors

Pressalit Objecta D / Projecta D 172

3 +
Model 316 UN3
Colors

Pressalit T 2 316

3 +
Model 544 D05
Colors

Pressalit ConCordia 544

3 +
Model 556 D15
Colors

Pressalit Calmo 556

2 +
Model 556 BZ5
Colors

Pressalit Calmo 556

12 +
Model 758 D05
Colors

Pressalit Scandinavia PLUS 758

1 +
Model 896 DC9
Colors

Pressalit Projecta Pro 896

1 +
Model 896 DB4
Colors

Pressalit Projecta Pro 896

2 +
Model 982 B47
Colors

Pressalit Dania 982

1 +
Model 879 DC7
Colors

Pressalit Projecta D without cover 879